Compteur visite

421932
Users Today : 340

COMPTEUR

421928
Users Today : 340

Translate:

janvier 27, 2023

Le Tout au Pluriel Magazine

Magazine Socio-Culturel

HAÏTI JUSTICE, SÉCURITÉ . NOTE DE DÉNONCIATIONS unapadh.

3 min read

 » UNAPADH  » se yon òganizasyon sosyo profesyonèl k ap lite kont vyolasyon dwa moun, kont kòripsyon nan administrasyon piblik la, kont detansyon prevantiv pwolonje. nou salye laprès pale, ekri, televize ak près an liy yo pou bon jan travay nap fè nan peyia.

Rankont nou ak laprès jodi a se pou n di:
Peyi a trouve l nan yon kalfou difisil kote se ensekirite k ap taye banda. lajan leta ap gaspiye san kontwòl ak yon ekip moun kipa gen okenn lejitimite ni legalite. y ap depanse lajan pèp la e yo paka menm proteje vi ak byen moun andedan peyi a. menm egzamen ofisyèl yo paka oganize anpil kote nan peyi a.

Kidonk kesyon dwa edikasyon, sante, lojman, sekirite, lavi, pa garanti e proteje jan konstitisyon an mande sa.

Nou tout konstate an jeneral aparèy lajistis la pa fonksyone depi pase 4 lane sitou nan jiridiksyon pòtoprens ak kwadèboukè, paske se gang ki gen kontwòl jiridiksyon sa yo. anpil moun ap soufri nan prizon. yo kondane san jije. yo pa konn pou kile yo la. pa janm gen asiz kriminel ak asistans jiri ki fet nan oken jiridiksyon nan peyi a. kesyon detansyon prevantiv prolonje a se pi gro problem nan prizon yo.

Tout moun ki an detansyon prevantiv prolonje, an detansyon ilegal ak abitrè; nou di fok leta sispann vyole dwa moun sa yo.

Nan dat 10 jen 2022 pou premye fwa nan listwa limanite yon gwoup endividi ak zam pran palè lajistis ak pakè jiridiksyon pòtoprens daso, an otaj; kote yo chase, deguèpi ak fòs tout jij, komisè, avoka, jistisyab ak tout pèsonèl administratif yo san okenn kè sote e yo pran posesyon espas la depi lè sa a. yo pote ale tout materyèl tankou biwo jij ak komise, biwo doyen, grefye, etc… yo pote ale ko deli ak dosye ki te andedan espas la, yo pote ale tout machin yo jwenn nan espas la. sou zye enpwisan moun ki rele tèt yo otorite nan peyi a. pakè a ak machin lapolis, machin komisè ak machin avoka…. nou rive konprann kelkeswa moun ki ta mouri andedan pakè a jou ki te 10 jen 2022 a, fanmi yo pa t ap jwenn kò yo pou antere, leta pata pral pran kadav yo. se bann moun san responsabilite ki nan tèt peyi a.

Otorite nan lapolis pa fè okenn entèvansyon pou rekipere espas la ki sou kontwòl bandi. sa montre a klè gwoup ame yo ak otorite se kòkòt ak figaro.

Nou menm; nan UNAPADH, n ap mande pou yo louvri yon ankèt endepandan prese.prese pou rive fixe responsabilite chak moun ki patisipe nan zak briganday sa a. Fòk leta repare tout moun ki pèdi machin yo nan espas la e tout moun ki viktim yon domaj kèlkonk jou kite 10 jen 2022 a nan palè lajistis potoprens.

N ap mande demisyon an blok tout manb CSPN lan tankou PM. Ariel Henry, Bertho Dorce ki minis jistis, direktè polis, enteryè, edikasyon paske yo pa gen lidèchip ak kapasite pou sekirize vi ak byen moun nan peyi a. e nap depoze plent kont moun sayo pou nenpòt lè gen gouvènman lejitim andedan peyi a pou reponn kesyon lajistis.

Mèsi … !

Me. Jude THIMOGENE, av. coord. Gl.

Me. Janvier Eugene av.

Me. Heroldson. Louissaint av.

Me. Bulost Dorime av.

Me. Moise av.

LE 24 JUIN 2022

LA RÉDACTION DE LTP !!!
harryesmichel344@gmail.com téléphone 50948438136,

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES…

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Translate »