Compteur visite

421927
Users Today : 335

COMPTEUR

421923
Users Today : 335

Translate:

janvier 27, 2023

Le Tout au Pluriel Magazine

Magazine Socio-Culturel

SOSYETE/SPIRITUALITÉ : Pèp ayisyen, tande byen ! Swit – 9Pirifye tèt ou ! Sa yon moun ye ?

3 min read

Gen anpil teori ki develope sou ide sa ; men sa ki pi enterese m’ nan, se refleksyon sila yo ki t’ap di oubyen reponn mwen : Se yon èt imen ki gen libète chwa epi ki gen dwa deside jan l’ap itilize pwòp kòl. Ok.

Antouka, ou gran moun, ou fè sò w vle, kò se pou ou, soufrans nanm ou tou nan lanfè, se pou kò w !

Jodiya, nan 9e refleksyon sa, m’ te vle fè w rann ou kont dimansyon sa : Se vrè ke nanm deside fè sa l’ vle ak kò l’, kidonk se vrè ke w deside fè saw vle ak kòw, nan irespè 10 gran prensip inivèsèl yo, men konnen tou ke chak saw fè nan libète chwa w, ou ekri l’ tou nan liv lavi w : Ou mèt aksyon ou pawòl ou, men ou pa mèt liv lavi w, kidonk ou ka ekri nan liv lavi w, men ou paka efase.

Sa n’ di la valab pou nanm yon moun, tou kòm pou nanm yon nasyon. Jodiya, se nanm yon moun ki enterese n’ nan yon nasyon ekspoze a yon evènman pirifikasyon !

Pirifikasyon yon nanm pase dabò pa yon priz konsyans de pwòp tèt li nan yon kò, epi ki deside pale ak aji yon manniè diferan de jan li te konn pale ak aji anvan priz konsyans li. 2e etap la, se batèm li ; batèm vle di eprèv lavi ; Bondye sèlman ki ka batize yon nanm paske se sèl li ki konnen sak’ ekri nan liv lavi chak nanm sou latè. Nan etap sa, nanm nan pwal pwouve Papa YAH li vrèman chanje : Eprèv sa yo pa jwèt, yo konn ale jiska goute lanmò. Gen eprèv individyèl, gen eprèv nasyonal.

Nan ka yon nasyon, kidonk yon eprèv nasyonal, tankou Ayiti, eprèv li nou rele l’ Sezaryèn. Se pa san rezon yon konsèp n’ap itilize lontan, Jojo te reprann li nan youn nan diskou li yo : << Menm si se sezaryèn ki fèt, n’ap sove ni manman ni pitit. >> Pitit sa se yon nanm tankou tout nanm ayisyen, men ki pirifye.

Kòman yon nanm k’a pirifye tèt li pou l’ siviv Sezaryèn Ayiti ya ?

Premye etap la, se li labib depi nan Jenèz jiska Apokalyps, epi tann batèm nan ki nan ka Ayiti, se yon eprèv komen, nou rele l’ Sezaryèn. Labib se grenn liv ki gen misyon dekontamine yon nanm pou prepare l’ pou batèm li ; li pa ni relijyon, ankò mwens yon bèje imen, ni ankenn ti Sosyete malefik tankou Vodou oubyen Franmason.

Li bib nou, pirifye tèt nou de tout fichye kowonpi nou te telechaje nan libète chwa nou te fè yo.

Écrit par
Evintz BRILLANT

LE 5 août 2022

TOUS DROITS RÉSERVÉS harryesmichel344@gmail.com téléphone 50948438136

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES…

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Translate »