Compteur visite

421944
Users Today : 352

COMPTEUR

421940
Users Today : 352

Translate:

janvier 27, 2023

Le Tout au Pluriel Magazine

Magazine Socio-Culturel

SPIRITUALITÉ/FLASH BACK : C’était la parabole du 7 aout 2020 ! Jou pou jou, dat pou dat ! Yon ti parabòl !

1 min read

2 pitit gason ki te vòlè lèt

Te gen yon manman ki te pòv anpil, men sèl richès li, se te nan lèt li. Pou l’ te nouri tout pitit li yo, se lèt li li toujou vann, bagay sa vi n fè l’ tounen yon zo. Lè l’ wè sa, li kriye, epi li toujou ap plenyen sò l’ ak anpil nan pitit li yo, ak anpil nan pitapita pitit li yo tou. Men, yo toujou montre l’ endiferans ; li grangou, yo pa ba l’ manje.

Yon bonjou, manman an di : << Tout timoun mwen yo fi n gran, epi mwen pa gen lèt ankò pou m’ nouri pwòp tèt mwen, mwen pra l’ nan mache a, m’ap vann tèt mwen ! >> Lè Manman an rive nan mache a, pi gwo achtè yo se pita pitit li, sa vi n fè l’ reflechi, epi li jemi anpil. Yon titan aprè, li avanse, epi li di youn nan yo : << Ki yès ki rekonèt madan L, stp ! >> Youn nan yo pa reponn, alòke L se non Papa yo. Yo prefere vire tèt yo, pou yo montre èn yo, degoutans yo, elatriye.

Manman an wont anpiiiil, men li pliye ke l’ anba jip li, epi li di : << Ok, banm gade si tout pitit L yo menm jan. Gen 2 dènye piti yo, yo se jimo, non yo se JM, yo menm ki te toujou montre yo renmen m’, epi yo ki te toujou di yo gen anpil projè pou mwen, tankou y’ap toujou klere jem, epi banm anpil manje nan bòl mwen, banm wè si se vre ! >> Lè manman apwoche pi prè jimo yo, li wè yon dragon tou wouj, epi li di : << Apa se te mesye L ki te la, mwen antrave, jan pitit li yo te souse tout ti lèt mwen yo ! >>

Manman an di : << Bon, sèl sa m’ ka fè, se leve tete goch mwen anlè, epi madichonnen tout bofis ak bèlfiy sa yo, epi mande ansyen mari m’ padon pou peche m’ yo ! >> Pi entèlijan pase l’, mari ya te gentan prepare yon pitit pou li. Lè l’ rive kote mari a, epi li di : << Mesye Y, banm yon 2e pitit gason non, k’ap renmenm ankò, menm si se nan doulè atròs, m’ap mete l’ atè ! >> Mari a di : << Ok. Men li, li pase 12 mn soufrans pou ou deja, nan 9 jou w’ap akouche l’, l’ap tou mache, tou pale. Men m’ swete pitit L yo pa rayi l’ ni trayi l’ ankò ! >> Manman an di : << Modi tout sila yo ki imilye m’ yo, men beni tout lòt pitit mwen ki gen lavi nan yo ! >> Li kriye, li ri, epi li di : << Mèsi, cheri, mwen pa kwè janm gen yon Nèg ki renmen m’ tankou w !

Pitit gason m’ : << Long vi ! Ke tout zantray mwen sòti, m’ap pouse w !

Yon dènye demand, cheri : << Ou ka ede m’ pouse, mwen vle tou, chak kri mwen pral fè pou m’ pouse dènye pitit gason sa, chak kri sa yo, se 999 pitit mesye L ki tonbe ! Mari l’ reponn li : << Akòde ! >>

Depi jou sa, nanm manman an kòmanse konsyan, je l’ kòmanse ouvè, ansanm ak kèk grenn pitit ki te abandone l’ yo, men k’ap ede l’ pouse konnya, l’ap kontaste dènye mechanste pitit L yo k’ap fouye tou lage l’ pi fon. Epi li di : << JM, ou se dènye alkali twadegout ki tete m’, ki pou trayi m’, lanfè pou nou tout ! >>

Mèsi, cheri, ou padone m’ !

Haiti : Solèy tout nasyon
Kapital politik ak espirityèl mond lan

Écrit par
Evintz BRILLANT

Le 7 AOÛT 2022

TOUS DROITS RÉSERVÉS harryesmichel344@gmail.com téléphone 50948438136

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES…

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Translate »